Home

Ymweliadau Addysgol

Yn Ysgol Fali, rydym yn credu’n gryf mewn rhoi profiadau gwerthfawr i’r plant ble maent yn gallu uniaethu gyda hwy wrth ddatblygu eu haddysg.

Astudiwch gyda ni

Mae bob plentyn yn yr ysgol yn unigolyn, yn arbennig ac yn bwysig. Rydym yn talu sylw manwl i hyn wrth baratoi cwricwlwm eang, diddorol a heriol ar gyfer y plant. Rydym yn gosod sylfeini cadarn a fydd yn eu paratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd ac yn eu galluogi i fod yn aelodau gwerthfawr o gymdeithas maes o law.

Prosbectws

Dadlwythwch ein prosbectws fel ffordd hawdd i ddarganfod mwy am Ysgol Gymunedol y Fali.

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.