Cyswllt Rhyngwladol

Ers dros ddegawd, mae Ysgol Fali wedi cael cyswllt llwyddiannus gydag ysgolion tramor ac wedi ymweld â gwledydd fel y Ffindir a Gwlad Groeg, Cyprus, Slovenia Spaen ac Iwerddon gyda phlant.

Yn y cyswllt diweddaraf mae Disgyblion blwyddyn 5&6 wedi cyd-ysgrifennu, recordio a ffilmio gydag ysgol ‘Kitachui’ o Japan. Mae’r gan yn cynnwys 3 iaith (Cymraeg, Saesneg a Japaneaid).Hyn oedd y tro cyntaf erioed i ddwy ysgol o wledydd gwahanol wneud prosiect o’r fath ac oherwydd hyn mae wedi derbyn cryn sylw gan gylchgronau o Lundain a Tokyo. Mae erthygl fawr ar y prosiect yn y ‘Kyoto Journal’ Hydref 2016.

Yn y flwyddyn 2017 mae’r prosiect cyswllt yn cynnwys cyd-ysgrifennu stori am blentyn o Fali yn deffro mewn ysgol Yn Japan. Mae’r stori yn cael ei ysgrifennu mewn rhannau a bydd cwmni o Lundain yn cyfieithu’r gwaith i’r ddwy ysgol. Bydd fidio yn cael ei gwneud o’r darn gorffenedig. Fel rhan o’r cyswllt rhyngwladol hwn, mae gan pob blentyn yn BL5&6 ffrind o Ysgol Kitachui a byddent yn sgwrsio gyda hwy yn aml ar y we.

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.