Staff

 

Enw Swydd Cyfrifoldeb
Iolo Evans Prifathro, Blwyddyn 5 & 6 (AM) Mathemateg, Ymweliadau Ysgol, Amddiffyn Plant, Swyddog Tan
Joshua Evans Blwyddyn 5 & 6 (PM) Gwyddoniaeth, TGCh
Gwen Aspinall Dirprwy, Athrawes 3 & 4 Llythrennedd, SENCO, Amddiffyn Plant, Cymorth Cyntaf
Elin Williams Athrawes Dosbarth Derbyn Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol, Hanes, Urdd
Gwenan Williams M&D Addysg Gorfforol, Ysgolion Iach
Siwan Edwards Cerdd, ECO
Gethin Beardsmore Cyngor Ysgol, Perthynas a Rhywioldeb
Elspeth Jones Cynorthwy-ydd 5&6
Rhian Williams Cynorthwy-ydd 3&4
Natasha Davies Cynorthwy-ydd M&D
Melissa Evans Cynorthwy-ydd 1&2, Marshal Tan, Cymorth Cyntaf
Delyth Goswell Cynorthwy-ydd Meithrin a derbyn
Liza Williams Cynorthwy-ydd
Helen Stanley Ysgrifennydd
Sharron Chaplin Goruchwyliwr Amser Cinio
Sarah Jones Clwb Brecwast
Suzan Williams Clwb Brecwast
Stephen Fawcett Gofalwr

 

Llywodraethwyr / Is-bwyllgorau

Enw Position
Gordon Browne – MBE JP Cadeirydd
Keith Barker Is-Gadeirydd
Linda Hadley Cymuned
Iolo Evans Prifathro
Gwen Aspinall Athrawon
Cynghorydd Gwilym Jones Awdurdod Lleol
Marcus Jones Awdurdod Lleol
Helen Stanley Cefnogi Staff
Cadi Pritchard Rhiant
April Byfield Rhiant
Chris Ewing Rhiant
Louise Hall Rhiant

 

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.