Tgch

Mae Tgch yn chwarae rhan flaenllaw yn yr ysgol, bydd plant o’r dosbarth Meithrin i fyny yn defnyddio Tgch yn wythnosol. Mae gan yr ysgol ddigon o iPads i bob plentyn mewn dosbarth a hefyd digon o gyfrifiaduron (yn cynnwys 10 iMac Apple) I bob plentyn . Bydd amrywiaeth o raglenni ac apps yn cael eu defnyddio i wella sgiliau rhifedd, llythrennedd ac i wneud gwaith ymchwilio. Bydd pob dosbarth yn yr ysgol yn defnyddio ‘sgrin werdd’ er mwyn ffilmio plant i greu fideos sydd yn cyd-fynd gyda’r thema. Erbyn BL5&6 bydd y plant yn golygu’r fideos eu hunain. Mae gan yr ysgol wefan ‘dropbox’ ble byddem yn rhannu’r arfer dda hwn gyda’r rhieni. Mae’r ysgol wedi cael eu hadnabod yn lleol fel ysgol sydd yn arwain y sector hwn.Mae Tgch yn chwarae rhan flaenllaw yn yr ysgol, bydd plant o’r dosbarth Meithrin i fyny yn defnyddio Tgch yn wythnosol. Mae gan yr ysgol ddigon o iPads i bob plentyn mewn dosbarth a hefyd digon o gyfrifiaduron (yn cynnwys 10 iMac Apple) I bob plentyn . Bydd amrywiaeth o raglenni ac apps yn cael eu def yddio i wella sgiliau rhifedd, llythrennedd ac i wneud gwaith ymchwilio. Bydd pob dosbarth yn yr ysgol yn defnyddio ‘sgrin werdd’ er mwyn ffilmio plant i greu fideos sydd yn cyd-fynd gyda’r thema. Erbyn BL5&6 bydd y plant yn golygu’r fideos eu hunain. Mae gan yr ysgol wefan ‘dropbox’ ble byddem yn rhannu’r arfer dda hwn gyda’r rhieni. Mae’r ysgol wedi cael eu hadnabod yn lleol fel ysgol sydd yn arwain y sector hwn.

Gwersi ychwanegol i BL2

Mae ysgol y Fali yn cynnig clwbi cyfrifiaduron i flwyddyn dau unwaith yr wythnos. Mae’r gwersi yn para am un awr pob pnawn Dydd Llun. Bydd y gwersi yn rhoi mwy o hyder i’r plant ddysgu sgiliau sylfaenol. Mae cyfle i’r plant fanteisio ar ddysgu sgiliau gydag amryw o raglenni trwy’r cyfnod hwn. Yn ogystal a bod yn hwyliog ,mae’r gwersi yn cyrraedd gofynion y fframwaith TGCH.

Gweinyddiaeth

Y Fali
Ynys Môn
LL65 3EU

Pennaeth:

Iolo Evans

Rhif ffôn:

01407740518

Ysgol Gymuned Y Fali © 2018. Cedwir pob hawl.